Waarom Ver-slaaf-d raken?
Wat maakt toch dat mensen gedragingen kunnen hebben die destructief voor ze zijn, waarom verslaafd raken?
Het gaat tegen alle logica in om gedrag te hebben dat niet gezond is, waardoor je fysiek klachten kunt krijgen of die jou dwingen om bepaalde handelingen te verrichten.
Terwijl de een dezelfde middelen gebruikt of gedragingen verricht en dat ook weer achterwege kan laten, beland de ander in een gedwongen keurslijf van een verslaving.

Holistische visie
Vanuit de holistische visie wordt gedacht dat de persoon niet in staat is om zijn/haar essentie neer te zetten. Er is iets wat maakt dat de verslaafde niet met zijn/haar essentie in het hier en nu kan leven en daarom verslaafd raakt. Veelal is dit omdat leven in het “Nu” te confronterend is, te pijnlijk.
Vaak omdat de persoon nog pijn uit het verleden met zich meedraagt.
Laat ik eerst even duiden wat ik onder essentie versta. Onze essentie is onze puurheid ook wel ziel genoemd die zich op deze wereld wil manifesteren, op deze wereld lessen komt leren.
We komen echter in een wereld die van ons aanpassing vergt, die nare ervaringen bezorgt die ons wegleiden van onze essentie. Als verdediging tegen pijn en door ons aan te passen vormen wij ons ego, ook wel ons ik.
We leren op deze aarde, althans dat is de bedoeling, om te gaan met wat in ons leven komt en daar lessen uit te trekken.
Verslaafd(e) zijn gaat onder meer om controle verlies, geen regie over het eigen leven hebben. In zijn/haar zoektocht in het leven denkt het individu in het middel of gedrag een oplossing gevonden te hebben, maar wordt er slaaf van en raakt verstrikt in het web.

Slaaf zijn
Er zijn overeenkomsten te zien tussen slaven en verslaafden.
Een slaaf wordt zijn/haar vrijheid ontnomen (of wordt als slaaf geboren), de persoon krijgt geen ruimte om het leven vorm te geven. Gedwongen door de slavenhouder of drijver moet hij/zij voor de ander werken, meestal in onterende omstandigheden.
Er is lange tijd op slaven neergekeken alsof ze minderwaardig zijn aan een ander, er wordt vaak neergekeken op verslaafden alsof ze minderwaardig zijn.
Een verslaafde is de vrijheid verloren aan een middel of gedrag, welke (zeker een middelen verslaving) de persoonlijkheid aantast. Zijn of haar Essentie kan zich niet ontplooien. Gedwongen door fysieke of mentale onrust vult de dag zich met het verlangen naar het middel of gedrag. Van vrij mens naar ver-slaaf-d.
Zoals voor slaven de bevrijding komt als de “eigenaar” ze vrijlaat, of zij hun vrijheid terugnemen zal de verslaafde de vrijheid moeten terugnemen.
De Essentie moet zich van het juk van de verslaving ontdoen om zichzelf te kunnen manifesteren.

Pin It on Pinterest

Share This