Wat maakt nu dat mensen verslaafd raken? Daar zijn verschillende ideeën over hoewel er ook een algemeen geaccepteerd visie is over het nut van een verslaving.

Heeft een verslaving dan nut?

In een zekere zin kun je dat zeggen. Een verslaving heeft voor de verslaafde als nut dat het helpt om onlust gevoelens te dempen. Die gevoelens wil de verslaafde niet ervaren, en heeft ontdekt dat het middel waar hij/zij aan verslaafd is deze gevoelens doet afnemen of doet verdwijnen. Het is een copingstrategie, alleen geen gezonde. Het kan er wel voor zorgen dat iemand het leven verdraagzaam kan ervaren maar op de lange termijn is het destructief.

Wanneer is iemand verslaafd?

Om vast te stellen of iemand verslaafd is moet er een onderscheid gemaakt worden tussen een middelen verslaving en een gedragsverslaving.
Bij een middelen verslaving, we hebben het dan m.n. over alcohol, drugs, nicotine en medicijnen, gelden andere criteria dan bij een gedragsverslaving.
Veelal wordt gekeken naar een periode van 12 maanden en de mate waarin het verslavingsgedrag zich toont.
Belangrijkste indicator is dat zonder het middel of gedrag de persoon een noodzaak begin te voelen aan het middel of gedrag, of afkick verschijnselen begint te tonen (bijv. zweten, trillen, nervositeit etc)

Reguliere visie

In de afgelopen decennia is er veel aandacht geweest voor de biologische oorzaak van verslavingen, en afwijking in de hersenen met neurotransmitters en genetische afwijkingen in samenhang veelal met psychosociale problematiek.
Binnen de reguliere zorg is met name ingezet op abstinentie en cognitieve gedragstherapie, oftewel onthouding en nieuw gedrag aanleren.

Holistische visie

Binnen de holistische visie, wordt er uit gegaan van de levensles die er ligt voor een persoon om te leren en/of het verwerken van het trauma dat ten grondslag ligt aan de verslaving. Iedere verslavingsvorm heeft zijn eigen betekenis voor de verslaafde.
Ik werk in mijn behandelingen naar het emotioneel loslaten van de verslaving, door naar de oorzaak ervan te gaan.
Dit doe ik omdat het mogelijk is om via het onderwuste in ons emotionele brein ervaringen te verwerken. Dit is effectiever dan via het cognitieve brein nieuw gedrag aan te leren. Als je nieuw gedrag aanleert, doet dit niets aan de oorsprong van het probleem.

Verkeerde zelfbeeld, verkeerde keuzes

Een andere belangrijk aspect is om te kijken naar de keuzes die jij in je leven hebt gemaakt. Waar waren je keuzes op gebaseerd, zijn ze nog goed voor jou of hou je er aan vast uit angst?
Als we een negatief zelfbeeld hebben, dan is onze visie op de toekomst daar op gebaseerd. Dit kan inhouden dat je keuzes op diverse terreinen hebt gemaakt, waar je nu helemaal niet zo gelukkig mee bent.
Naast het stoppen van je verslaving is dit een andere belangrijke stap die gezet moet worden.
Wie ben jij nu, wat wil jij in jouw leven bereiken en hoe ga je dat realiseren.
Zou je hier niets aan doen, dan bestaat het risico dat je terugvalt in je verslaving.

Ik heb de overtuiging, en dan spreek ik uit mijn eigen ervaringen als ex-verslaafde, dat het verwerken van de emoties achter de verslaving, en het invulling geven aan een nieuw leven gebaseerd op keuzes in het nu meer zekerheid geven voor een blijvend resultaat.
Ik was verslaafd, heb mijn leven een nieuwe invulling gegeven en ben nu 8 jaar clean.

Pin It on Pinterest

Share This