Het roer van je leven in handen nemen!

Verslavingen staan voor verlies van controle over je leven, de uitdaging is het roer van je leven in handen nemen! Het controle verlies is vaak ontstaan door een trauma, of dat nu in de jeugd of recenter is geweest. Er is iets gebeurd, wat er voor heeft gezorgd dat je focus (vaak onbewust) er op gericht is om de pijn van die ervaring niet opnieuw te hoeven ervaren.

Vanuit de quantum visie gezien, bestaat een mens uit energie. Ieder mens heeft zijn/haar eigen frequentie (denk aan de frequentie van een radiozender) waarop deze is afgestemd.

Door de ervaring is er een energetische storing ontstaan in de persoon zijn/haar frequentie waardoor de persoon niet meer in staat is om zijn/haar (volledig) potentieel neer te zetten. Anders gezegd, de persoon ervaart een sterke hindernis om zijn/haar kwaliteiten aan te spreken en te gebruiken. Als dit in een vroeg stadium van iemand zijn/haar leven gebeurd, hoe minder zicht er is op de kernkwaliteiten van de persoon. Kernkwaliteiten zijn latent aanwezig en moeten ontwikkeld worden door gebruik.

Door een verstoring in de persoonlijke frequentie, het niet kunnen toepassen van de kernkwaliteiten en (al dan niet verdrongen) herinnering van het trauma wacht er een moeizame strijd met een verslaving. Hierbij wil ik direct ook aangeven dat niet iedereen verslaafd raakt na een onverwerkt traumatische gebeurtenis, dat hangt geheel van de persoon af. Die is dan niet noodzakelijkerwijs een slappeling, maar heeft voor in dit leven deze uitdaging liggen.

Hoe kun je het roer van je leven in handen nemen? Zoals ik dat deed in eerste instantie deed is een zwaar gevecht, van wilskracht, doorzetten, veel frustraties, terugvallen en weer opstaan en weer vallen. Dit de gangbare strijd die een verslaafde met zichzelf moet voeren, onder de ogen van een kritische omgeving. Iedere keer glipt dat roer weer uit de handen.

Het goede nieuws is dat er aan die verstoring in je frequentie gewerkt kan worden, deze kan (deels) verwijderd worden. Het grote voordeel hiervan is dat de craving en zucht gevoelens verminderen of verdwijnen. Dit is nu juist voor verslaafden het struikelkoord, want die strijd tegen craving/zucht gevoelens is uitputtend.

Ik weet uit ervaring dat het makkelijker kan, dan dat ik het lange tijd gedaan heb. Diverse technieken welke hun basis vinden in de quantum theorie en filosofie helpen om ondersteunend of doorbrekend. Als dat gelukt is, wacht er een spannend traject waarin je alsnog gebruik kunt leren maken van je kernkwaliteiten en veel over jezelf kunt gaan ontdekken. Het alleen bij afkicken laten, is niet raadzaam. Het is tijd om het roer van je leven in handen te nemen.

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This