Een verslaving, een ziekte of leerproces?

Voor velen is een verslaving een chronische ziekte, waar ze niet zelden uiteindelijk aan sterven. Overmatig drankgebruik eist zijn tol op fysiek en mentaal niveau, (hard) drugs gebruik eindigt regelmatig in een dood door een over dosis. Gewenst of niet. Is een verslaving een ziekte of leerproces?

Verslaving, een ziekte?

Over de oorzaak van verslavingen zijn de meningen verdeeld. Biologisch zou de oorzaak in het genetische materiaal liggen, daar is ook bewijs voor gevonden. Genen activeren alleen niet zichzelf, daar is een impuls van buitenaf voor nodig. Kijken we naar nature or nurture, dan zien we dat in de opvoeding (nurture) erg vaak aanwijzingen zijn die als bron van een verslaving gewerkt kunnen hebben. Bij veel verslaafden is een (heftig) traumatisch verleden aanwezig, de verslaving is vaak een coping strategie om met het trauma om te kunnen gaan. Als bijkomend component van een genetische afwijking kan de hormonale onbalans die wordt aangetroffen bij personen met een verslaving als een verschijnsel van nature gezien worden.

Een verslaving ontstaat vaak pas na een periode van gewenning, waardoor het gevaar ook niet tijdig wordt ingezien. Vanuit dit gezichtspunt kan ook over aangeleerd gedrag gesproken worden. Tot nu toe is bij de behandeling van verslavingen het doel geweest om abstinent te worden, of te wel het achterwege laten van het ongewenste gedrag. Cognitieve gedragstraining, aangevuld met ondersteunende therapie kunnen hier aan bijdragen. Spijtig genoeg zien we dat veel verslaafden vaak al binnen een jaar terugvallen.                                                                                                               Dit gegeven maakt dat verslavingen als een chronische ziekte worden gezien.

Verslaving, een leerproces?  

We kunnen een verslaving ook bekijken als een leerproces. Als verslaafden hebben ervaringen met medemensen achter de rug waarbij hun grenzen (grof) zijn overschreden. Vaak fysiek, mentaal of seksueel mishandeld. Als dit je overkomt, dan krijg je een boodschap afgegeven, dat je niets waard bent, dat mensen dit met je mogen doen. Dit kan zich op verschillende manieren gaan wreken in het leven van een slachtoffer. Verslagen en zonder eigenkracht zich door het leven slepend. Zichzelf overschreeuwend om te bewijzen dat ze recht hebben op een plek.

Het valse zelfvertrouwen

Middelen gebruik, kan het geschade zelfvertrouwen een boost geven. Tijdelijk.
Spijtig genoeg, blijkt dat het middel of gedrag een valse vriend is. Een waar je steeds afhankelijker van wordt. Een waardoor je omgeving zich van je gaat afkeren, niet omdat ze niet van je houden. Omdat jij een valse vriend meer vertrouwd.

Loslaten  

In mijn leven zijn mijn grenzen verschillende keren grof overschreden. En ik had geen verweer. Haat en boosheid vulden mij, gezamenlijk met drank en drugs.
Tot de dag dat ik mij realiseerde dat ik zelf een gifbeker leegdronk, en hoopte dat die anderen er aan zouden sterven.
Realiteit was dat ik eerder mijzelf op dat punt bracht, dan hun.                                                                                                      Ik zette de gifbeker aan de kant, en ging naar ze kijken. Met mededogen, en onderzoekend. Wat was er in hun leven gebeurt, dat zij dit gedaan hadden. Ik ontmaskerde ze van monsters, naar mens. En ik vond vergeving voor ze.

Een deur ging open

In mijn beleving was dit een belangrijke les, waardoor ik gevoelens van haat, boosheid, pijn en verdriet kon loslaten. Door ze los te laten ging een deur open, waardoor ik uit die zelf gecreëerde gevangenis kon.                                         Omdat ik haat, boosheid, pijn en verdriet kon loslaten, kon liefde voor mijzelf binnenkomen.

Ik heb de overtuiging dat verslavingen een leerproces zijn, gefaciliteerd door fysieke condities als een verslavings gevoeligheid, een hormonale onbalans, traumatische ervaringen in ons leven om tot een levensles te komen.

Pin It on Pinterest

Share This