De symboliek van Wederopstanding

De symboliek van Wederopstanding, is voor velen onbekend of wordt het geassocieerd met een geloof bezoedeld is geraakt met dogma’s.  Wederopstanding kun je op verschillende manier bezien, hieronder mijn visie.

Het feest van Ostara, is het feest van de komst van de lente. De zon wint het van het donker, en de koude. Een tijd van overvloed, nieuw leven staat voor de deur. Ostara was het feest van onze voorouders uit het voor christelijke tijdperk. De natuur die Weder- op- staat, na de donkerte van de winter waarin het oude is gestorven.

Dit weekend vieren we Pasen, de opstanding van Jezus uit de dood. Jezus die op Goede vrijdag was gekruisigd en gestorven. Hij verkondigde een nieuwe boodschap, hij was door een bewustwordingsproces gegaan en verkondigde die boodschap aan het Joodse volk. Hij werd zoals dat zo vaak gaat door de gevestigde orde de mond gesnoerd als bedreiging voor hun wereld.

Pesach. Het Joodse volk was in opstand gekomen tegen de onderdrukking van de Egyptenaren. Ook het Joodse volk onder aanvoering van Moses was door een proces van bewustwording gegaan, en was daar uit gekomen met een wens van vrijheid. Een wens die velen krijgen als zij zich ten volle bewust worden van de benardheid van hun leven in gevangenschap. Tijdens Pesach viert het Joodse volk hun bevrijding.

Nu zul je misschien denken, wat heeft dit in hemelsnaam met verslavingen van doen. Als we vanuit een gnostisch gezichtspunt kijken naar deze feesten, dan kan dat duidelijk worden.

Ostara. Het feest van nieuw leven, van komende overvloed. Dit speelt zich in letterlijke zin af in de natuur om ons heen. De symbolen hiervan zijn het ei en de (paas)haas, ze staan voor vruchtbaarheid. Je kunt het ook als moment nemen waarin je bewust kiest voor een ander leven. Een nieuw leven waarin je kiest voor overvloed, in plaats van de beperktheid die je ervaart en die de voedingsbodem is voor je verslaving.

Pasen. De wederopstanding van Jezus. Vanuit de gnostiek wordt het sterven van Jezus niet letterlijk genomen, het is een metafoor voor de geboorte van een bevrijd mens. Bevrijd van lijden tijdens het leven van voor het spiritueel sterven. Jezus was, en dat zijn velen zich niet bewust, een Joodse rabijn.  Hij verkondigde een ketterse boodschap. Het was de Joodse rabijn Jezus die moest sterven om, de persoon Jezus geboren te laten worden en het zaad voor het Christendom te laten zijn.

Pesach, de bevrijding van een volk dat onderdrukt werd. Ze waren in vrijheid in Egypte aangekomen, en warm welkom geheten als het volk van Yusuf. Hij die het volk van Egypte voor de hongersnood had behoed. Het warme welkom en de redding van de hongersnood is generaties lang betaald met slavernij.

Drie verschillende culturen, die in hun feestdagen de viering van een nieuw leven gemeen hebben. De ene cultuur in verbinding zijnde met de natuur om zich heen het nieuwe leven verwelkomend, de tweede die het spiritueel wedergeboren worden van een persoon viert en een derde volk dat zich bewust werd van hun verlangen naar vrijheid.

Voor velen in onze huidige maatschappij wordt dit allemaal niet zo bewust bekeken, Ostara is vreemd voor velen, de betekenis van Pasen is voor velen ook verloren gegaan, en de betekenis van Pesach zegt nog veel minder iets.

Nu zul je misschien denken, wat heeft dit in hemelsnaam met verslavingen van doen. Als we vanuit een gnostisch gezichtspunt kijken naar deze feesten, dan kan dat duidelijk worden.

Verslaafden zijn in vrijheid hun verslaving binnengeleid, niet wetende of vermoedende wat hun te wachten stond. Lange tijd zich niet bewust zijnde van hun situatie, en als die bewustwording er eenmaal is volgt de wens naar vrijheid. Als het Joodse volk.

De oude persoon moet symbolisch sterven, om uit de verslaving komen. Niet alleen de verslaafde moet symbolisch sterven, ook de persoon van voor de verslaving. Als die oude persoon symbolisch is gestorven door de pijn uit het verleden los te laten, oude negatieve overtuigingen te vervangen voor positieve dan kan er een wedergeboorte plaatsvinden. Als de rabijn Jezus die moest sterven, voor de profeet Jezus van het Christendom.

Zo komt dan als de wedergeboorte heeft plaatsgevonden, de ruimte voor een nieuwe lente. De kilte en donkerte achter zich latent, een nieuw leven binnenstappend waar overvloed kan zijn, waar de vruchtbaarheid is om je volledig potentieel te bereiken. Zoals het Ostara dat onze voorouders vierden.

Ik wens iedereen mooie dagen, naar gelang wat de invulling voor hun is. Voor hen die in de kilte en donkerte van de gevangenis van hun slavernij leven, dat je een wederopstanding mag beleven.                                                                             Laat je oude ik sterven, bevrijd je uit je slavernij, en schep een nieuw leven waar je volledig in kunt opbloeien.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This